Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  1 (Kva er historie?)   >  Nettoppgåve  >  Historikaren granskar fortida
   
  1. KVA ER HISTORIE?
 
Nettoppgåve
 
Portrett
 
Kart og tidslinje
 

Historikaren granskar fortida

Historikarar bruker ulike former for historisk materiale når dei søkjer etter kunnskapar om fortida. Mykje av denne kunnskapen har historikarane frå ulike tekstkjelder, men di lenger tilbake i tid dei går, di færre tekstkjelder har dei å støtte seg til. Dei aller første menneska har ikkje etterlate seg skriftlege kjelder, så kunnskap om desse samfunna har historikarar frå arkeologisk materiale.

Under finn du nettadresser til to artiklar som begge fortel om ulike måtar å komme fram til kunnskap på som er relevant for historikarar.
  1. Kva er dendrokronologi og molekylærarkeologi, og kva vitskapar er dei greiner av?
  2. Kor påliteleg vil du seie at kunnskapane som kjem fram ved hjelp av metodane som blir skildra i dei tre artiklane, er?
  3. Kva har desse metodane å seie for historieforskinga?