Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  2 (Historiske kjelder)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåver  >  Sagaene som historiske kjelder
   
  2. HISTORISKE KJELDER
 
Arbeidsoppgåver
 

Sagaene som historiske kjelder

Sagaene er den eldste litteraturen vi har i Noreg. Vi deler sagaene inn i islendingesagaer og kongesagaer. Vi veit ikkje kven som har skrive islendingesagaene, men kongesagaene er skrivne av Snorre Sturlason. Han var skald og levde på Island på 1200-talet. Hendingane i kongesagaene startar rundt år 800, altså 400 år før Snorre levde. Dette er eit av momenta som må takast med i vurderinga av om vi kan stole på sagaene som historiske kjelder.

På nettsida under finn du ei vurdering av sagaene som historiske kjelder. Les artikkelen og gjer greie for sterke og svake sider ved sagaene som historiske kjelder. Grunngi svara dine.


Nettstad:

http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/sagakilde.htm
Nettsida til Universitetet i Bergen, historisk institutt. Artikkel om sagaene som historiske kjelder.