Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  3 (Jordbruk og sivilisasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Jordbruksrevolusjonen – den neolittiske revolusjonen
   
  3. JORDBRUK OG SIVILISASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Jordbruksrevolusjonen – den neolittiske revolusjonen

Mange meiner at overgangen frå jeger- og sankarsamfunn til jordbrukssamfunn er den viktigaste overgangen i verdshistoria. Overgangen har fått nemninga jordbruksrevolusjonen. Ordet revolusjon gir signal om at det var ein brå overgang – men kor brå var han eigentleg?
  1. Kva meiner vi med omgrepet den neolittiske revolusjonen?
  2. Når og kvar gjekk den neolittiske revolusjonen føre seg?
  3. Gjer greie for føresetnadene for denne revolusjonen.
  4. Kva konsekvensar fekk denne revolusjonen?
  5. Korleis blei jordbruket drive i den første tida?

Nettstad:

http://pluto.hive.no/pluto2003/hhaugest/nsm/presentasjon/neolittisk/
Artikkel om den neolittiske revolusjonen. Om du lurer på kven som har skrive denne artikkelen, og kor påliteleg han er, kan du finne det ut ved å slette eitt og eitt ord mellom skråstrekane i adresselinja, frå høgre mot venstre. Begynn med å slette «neolittisk/», så slettar du «presentasjon/». Oppdater nettsida ved å trykkje «enter» mellom kvart ord du slettar, og studer kva informasjon som ligg på sida du får opp.