Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  3 (Jordbruk og sivilisasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  3. JORDBRUK OG SIVILISASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Undergangen for den minoiske sivilisasjonen

Under følgjer utdrag frå to historiebøker. Utdraga tek for seg kva som skjedde med den minoiske sivilisasjonen på Kreta.

A Korleis forklarer dei to utdraga frå historiebøkene at den minoiske sivilisasjonen gjekk under? Set opp stikkord for kvar av tekstane.
B Kva skilnader og likskapar er det mellom forklaringane?
C Tekstane er skrivne med nokre års mellomrom. Kva trur du det har å seie for framstillinga?
D Framstillinga er litt ulik i dei to historiebøkene. Korleis? Kva for ei av framstillingane trur du er mest påliteleg?

Kjelde 1:

Noen av de eldre leirtavlene (på Kreta) har tekster på et språk som er ukjent for oss, mens de yngre, fra omkring 1450 f.Kr. er skrevet på gresk. De er de første kjente eksemplene på bruk av dette språket. Dette stemmer med det hendelsesforløpet som var mest sannsynlig etter nedgangen i den minoiske kulturen etter 1500 f.Kr. Byer og store palasser ble da ødelagt, antakelig av et omfattende jordskjelv eller et vulkanutbrudd et eller annet sted i den egeiske øyverdenen. Knossos og andre deler av øya ble inntatt av folk fra fastlandet, og det ser ut til at det kom en ny blomstringstid. Det var etter alt å dømme gresktalende folk som overtok den kretiske administrasjonen. Omkring 1400 f.Kr. eller noe senere ble Knossos ødelagt i en brann. Det ble aldri gjenoppbygd, og det betydde tilbakegang for Kreta lang tid framover.

Frå J.M. Roberts. Verdenshistorien 1, NKI-forlaget, 1982


Kjelde 2:

Hvorfor gikk den minoiske sivilisasjon under omkring 1450 f.Kr.? Om svaret på dette spørsmålet er forskerne fortsatt uenige.
De katastrofale følgene av vulkanutbruddet på Thera omkring 1500 blir ofte fremhevet. Først begravde et askeutbrudd byen Akrotiri på denne øya og dekket deler av Kreta med et flere centimeter tykt askelag. Deretter eksploderte hele vulkanfjellet på Thera. Dette kan ha ført til at en veldig flodbølge rammet byene på Kretas nordkyst og satte den minoiske flåten ut av spill. Men det er også tenkelig at havet fylte krateret uten å skape noen slik flodbølge. Uansett hadde Kreta vært utsatt for katastrofer før og reist seg igjen.
Vi ser da også at palassene fortsatte å fungere i enda et halvt hundre år etter utbruddet på Thera. Men om de øyeblikkelige virkningene av dette utbruddet ikke var helt ødeleggende, kan det ha ført til langsiktige og skjebnesvangre forstyrrelser. Ved siden av den mulige ødeleggelsen av flåten var sannsynligvis følgene for jordbruket de alvorligste. (…)
Slik kan det være at den politiske sentralmakten på Kreta ble svekket innad i første halvdel av 1400-årene og at øya ble lagt åpen for angrep utenfra. Omkring 1450 falt Kreta for mykenske erobrere fra fastlandet.

Frå Aschehougs verdenshistorie, bind 1, 1999