Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  3 (Jordbruk og sivilisasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Risdyrking i Kina
   
  3. JORDBRUK OG SIVILISASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Risdyrking i Kina

I Asia har folk dyrka ris i 8000 år, men ris er noko ganske nytt i Noreg. Først i dei siste 30–40 åra har risen blitt eit vanleg alternativ til poteten på middagsbordet i norske heimar.

Nøyaktig kvar risdyrkinga begynte, veit ingen heilt sikkert. Kanskje det var i Kina? I filmklippet under får du eit inntrykk av korleis risdyrkinga foregår i Kina i dag. Dyrkingsmetodane byggjer på tradisjonar og erfaringar frå mange generasjonar tilbake i tid.

På kva måte kjem dette til uttrykk i filmklippet?

Grunngi svaret ditt ved å peike på likskapar og skilnader mellom korleis ein dyrkar ris i dag, og korleis du ser for deg at dei gjorde det i tidlegare tider.


Filmklipp frå skolesidene til NRK: "Risdyrking i Kina"