Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  3 (Jordbruk og sivilisasjonar)   >  Portrett  >  Hammurapi og Moses
   
  3. JORDBRUK OG SIVILISASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Lovene til Hammurapi og Moses – berre hemn?

"Om nokon øydelegg auget på ein fri mann, så skal ein øydeleggje eit auge på han sjølv. Om nokon slår ut tenner på ein med han jamstelt person, skal ein slå ut tenner på han sjølv", står det i éi av Hammurapis 300 lover frå det gamle Babylonia.

"Auge for auge, tann for tann", står det i 2. Mosebok 21,24.

Desse to sitata illustrerer fleire viktige poeng frå dei tidlege sivilisasjonane i Vest-Asia:Likskapar
  • Det var ei vanlig oppfatning at overgrep skulle hemnast.
  • Harde lover skulle verke avskrekkande på potensielle forbrytarar.
  • Nokre av lovene vi finn i dei fem mosebøkene, er inspirerte av Hammurapis lovsamling. Det var altså viktige likskapar mellom dei jødiske og babylonske lovene.
Skilnader

Men les ein lovsamlingane nøye, finn ein også store skilnader. Mange av Hammurapis lover handlar om jordbruket langs Eufrat og Tigris, der vedlikehald av diker og vatningskanalar var viktig. Og folket hadde fleire gudar. Dei halvnomadiske jødane i det tørre Sinai og Palestina hadde berre éin gud: Jahve. I mosebøkene blir folket oppmoda til å sørgje for dei fattige i landet. Slike humanitære omsyn finn vi ikkje hos Hammurapi.