Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  4 (Antikken)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Gladiatorane
   
  4. ANTIKKEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Gladiatorane

Dei romerske keisarane visste at det var viktig å gi folket brød og sirkus. Det var viktig å sørgje for at folk ikkje svalt, og at dei hadde noko anna å tenkje på enn å gjere opprør mot keisaren. Derfor arrangerte keisaren ulike former for underhaldning for folket. Gladiatorane var ein del av underhaldningstilbodet. Dei kjempa både mot ville dyr og mot kvarandre. Men kven var dei, og kva kjelder har vi bevart som kan fortelje noko om gladiatorane?
  1. Kva kan gravplassar fortelje oss om livet til gladiatorane?
  2. Korleis tolkar forskarane det dei finn i gravene? Kvifor er tolkingane ulike?
  3. Kva slags nye opplysningar om livet til gladiatorane kan gravfunna gi oss?
  4. Kva andre kjelder enn gravplassar har vi av kunnskap om gladiatorane?
Nettstader

http://www.forskning.no/Artikler/2005/januar/1106648017.48
http://www.forskning.no/Artikler/2007/mai/1178175639.76
http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1078321879.72
Artiklar om gladiatorar frå forskning.no, som er ei nettavis om norsk og internasjonal forsking, med norske universitet og høgskolar som eigarar.