Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  4 (Antikken)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Dei olympiske leikane
   
  4. ANTIKKEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Dei olympiske leikane

Dei olympiske leikane, slik vi kjenner dei i dag, har opphav i det antikke Hellas. Dei greske olympiske leikane var sportskonkurransar, men skil seg ganske mykje frå dagens OL.


Prosjektoppgåve:

Under finn elevane lenkjer til artiklar om dei olympiske leikane. Opplysningane som dei finn her, kan dei bruke til å lage ein presentasjon av dei olympiske leikane i antikken. Dersom elevane ønskjer å samanlikne med dagens OL, kan også den offisielle nettstaden til dei olympiske leikane og nettstaden til Olympiatoppen vere til god hjelp.


Nettstader:

http://www.forskning.no/Artikler/2004/august/1092739794.64
http://www.forskning.no/Artikler/2004/august/1092655433.17
http://www.forskning.no/Artikler/2004/august/1092395608.9
Artiklar om ulike sider ved dei olympiske leikane frå forskning.no, som er ei nettavis om norsk og internasjonal forsking, med norske universitet og høgskolar som eigarar.

http://www.snl.no/olympiske_leker
Artikkel om dei olympiske leikane frå Store norske leksikon.

http://www.olympic.org/en/
Den offisielle nettstaden til dei olympiske leikane.

http://www.olympiatoppen.no/ol/page2872.html
Informasjon om dei olympiske leikane frå Olympiatoppen.