Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  5 (Mellomalderen i Europa)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  5. MELLOMALDEREN I EUROPA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Bayeux-teppet

Dette prosjektet er ganske krevjande.

  1. Kva er Bayeux-teppet? Kva viser det?
  2. Gir teppet ei realistisk framstilling av den historiske hendinga? Samanlikn med det du veit frå andre kjelder. Grunngi svaret.
  3. Teppet er eit kunstverk. Ser du problem med å bruke kunstverk som kjelder? I tilfelle kva slags problem?

For bakgrunnsstoff: Les om slaget i Aschehougs verdenshistorie.

https://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E