Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  5 (Mellomalderen i Europa)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Svartedauden og rottane
   
  5. MELLOMALDEREN I EUROPA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Svartedauden og rottane

  1. Kva har vore/er den vanlege forklaringa på årsakene til Svartedauden?
  2. Kvifor har ein trudd at rottene har vore sentrale i spreiinga av Svartedauden?
  3. Kva tyder på at rotta kanskje er uskuldig?
  4. Korleis meiner forskaren i intervjuet at Svartedauden kan ha spreidd seg?
  5. Kvifor er historikarane usamde og usikre på korleis Svartedauden spreidde seg?

Nettstad:

http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/250373
Artikkel frå nettstaden forskning.no.