Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  6 (Vikingtid og rikssamling)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Vikingar og ære
   
  6. VIKINGTID OG RIKSSAMLING
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Vikingar og ære

Tekstene på nettstadene under er omfattande, og oppgåva høver best for elevar som vil fordjupe seg i emnet.


Å forsvare æra har vore svært viktig opp gjennom historia, og er det framleis i dag i varierande grad. I sagalitteraturen har kampen for ære stor plass og er ofte utgangspunkt for lange og intense stridar mellom slekter. Lenkjene under fører deg til ei hovudoppgåve i historie som tek for seg æresomgrepet knytt til ættesamfunnet på Island i vikingtida.
  1. Kva gav ære, og kva førte til tap av ære, for kvinner og for menn i vikingtida?
  2. Kva skilnader og likskapar var det mellom kvinner og menn når det galdt æresomgrepet?

Nettstader:

http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/aeremann.htm
http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/aerekvinne.htm
http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/hvordan1.htm
Nettsida til Universitetet i Bergen, Historisk institutt. Tekstar om kva sagaene seier om æresomgrepet hos vikingane, skrivne av Anne Kari Moberg.