Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  6 (Vikingtid og rikssamling)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Olav den heilage
   
  6. VIKINGTID OG RIKSSAMLING
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Olav den heilage

  1. Kven var Olav Haraldsson?
  2. Gjer kort greie for slaget på Stiklestad.
  3. Kva fekk Olav Haraldsson å seie for kongedømmet Noreg?
  4. Kva er årsaka til at han blei kåra til helgen året etter at det berømte slaget fann stad?
  5. På kva måte har Olavsdyrkinga, eller Olavskultusen, komme til uttrykk?
  6. Kva kjelder om Olav Haraldsson kjenner vi til i dag, og i kva grad kan vi lite på desse kjeldene?

Nettstader:

http://stiklestad.no/historie/olav-haraldsson/
Om Olav den heilage frå nettstaden til Stiklestad nasjonale kultursenter.

http://stiklestad.no/historie/slaget-1030/
Om slaget på Stiklestad frå nettstaden til Stiklestad nasjonale kultursenter.

http://www.katolsk.no/biografi/olav/
Om Olav den heilage frå nettstaden til den katolske kyrkja i Noreg.

http://www.dokpro.uio.no/umk/myntherr/oh.html
Om Olav den heilage frå nettstaden til dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo.