Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  6 (Vikingtid og rikssamling)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  6. VIKINGTID OG RIKSSAMLING
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Næringsliv

A Kva fortel utdraget frå boka Historia Norvegiæ under om samisk næringsliv på 1100-talet?
B Samanlikn med det som Ottar fortalde kong Alfred. Sjå kjelde 2 på side 45 i Arbeidsportal. Fortel kjeldene det same?

Kjelde: Historia Norvegiæ, frå siste halvdelen av 1100-talet, utdrag

Langs hele Norge strekker det seg en veldig ødemark som skiller landet fra hedningefolkene. Denne ødemarken er bebodd av finner og ville dyr som finnene spiser halvrå og hvis huder de bruker til klær. Disse finnene er vel øvede jegere som streifer omkring enkeltvis uten å ha noen fast bopel. I stedet for hus har de barkhytter som de legger over skuldrene, og med glatte treskinner på føttene som de kaller ondrer, farer de av sted fortere enn fuglen med både kone og barn bortover snøskavlene mens reinsdyrene følger dem på ferden. Boplass skifter de stadig, for det er tilgangen på villdyr som til enhver tid avgjør hvor de kan jakte. Der er det uendelig med ville dyr, bjørner og ulver, gauper og rever, sobler, otere, mår og bever. Hos finnene er det også en mengde ekorn og røyskatt, og av pelsene deres må finnene hvert år svare store skatter til de norske kongene som de er underlagt.

Frå Aschehougs norgeshistorie, bind 3, 1995