Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  7 (Mellomalderen i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Sverdkraft
   
  7. MELLOMALDEREN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Sverdkraft

Mellomalderen var mellom anna ei tid for riddarar, krossfararar og krigarar. For å vinne og forsvare makt og ære var våpna viktige. Sverdet var det viktigaste våpenet, og det var ikkje noko tilfeldig over det å lage sverd. Under kan du lese to artiklar om sverdproduksjon i mellomalderen.
  1. Kva opplysningar og teoriar om sverd, sverdmakt, sverdproduksjon og smeden si rolle kjem fram i artiklane?
  2. Meiner du at innhaldet i artiklane er truverdig? Grunngi svaret.
Nettstader

http://www.forskning.no/Artikler/2002/oktober/1036063458.51
http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1163593423.29
Artiklar om sverdproduksjon i mellomalderen frå nettstaden forskning.no, som er ei nettavis om norsk og internasjonal forsking, med norske universitet og høgskolar som eigarar.