Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  7 (Mellomalderen i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Svartedauden
   
  7. MELLOMALDEREN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Svartedauden

Svartedauden fascinerer oss som har vore så heldige å sleppe å oppleve han. Det finst mange segner og førestellingar om kva som skjedde i den tida pesten herja. Det blir framleis forska på svartedauden, og vi får stadig nye opplysningar om det som skjedde.
  1. Når kom svartedauden til Noreg?
  2. Kvar kom pesten først til Noreg? Finst det eit svar på dette spørsmålet?
  3. Korleis arta sjukdommen seg, og korleis smitta han?
  4. Kor stor del av befolkninga i Europa og i Noreg døydde av svartedauden?
  5. På kva måtar forandra svartedauden Europa?
  6. Er sjukdommen som førte til svartedauden, utrydda?
Nettstader

http://www.norsknettskole.no/ressurssidene/view.cgi?&link_id=0.2937.2944&session_id=-2
Artikkel frå Norsk Nettskole om svartedauden.

http://www.forskning.no/Artikler/2004/juli/1090833676.68
http://www.forskning.no/Artikler/2003/januar/1042811545.69
http://www.forskning.no/artikler/2011/oktober/301811
Artiklar med ny forsking om svartedauden frå forskning.no, som er ei nettavis om norsk og internasjonal forsking, med norske universitet og høgskolar som eigarar.