Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  7 (Mellomalderen i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kalmarunionen
   
  7. MELLOMALDEREN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Kalmarunionen

Dei nordiske landa har mykje til felles. Opp gjennom historia har det vore gjort fleire forsøk på å få til eit tettare politisk samarbeid mellom landa i Norden. Med Kalmarunionen kom ein ganske nær ein nordisk union.
  1. Kva var bakgrunnen for Kalmarunionen?
  2. Kva for to dokument er viktige kjelder for kunnskap om Kalmarunionen? Kva er innhaldet i desse dokumenta?
  3. Kva rolle spela dronning Margrete for opprettinga av unionen?
Nettstader

http://universitas.uio.no/Arkiv/1997/13/union.html
Artikkel frå universitetsavisa Universitas om Kalmarunionen.

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=2775&s=n
Dersom du er interessert i korleis det gjekk til at Margrete fekk makta i Noreg, kan du lese dokumentet der Riksrådet gir henne makta i 1388.