Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  8 (Næringsutvikling i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Jordbruk
   
  8. NÆRINGSUTVIKLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Jordbruk

Jordbruk var i heile den perioden som læreboka omfattar, frå mellomalderen til 1750, den viktigaste næringsvegen i Noreg. Dei store endringane i jordbruket kom først på 1800- og 1900-talet. Likevel skjedde det gradvis forbetringar i hundreåra fram mot 1750.

På nettstadene under finn du artiklar om jordbruket i Noreg. Les desse, og svar på spørsmåla.
  1. Korleis blei jordbruket drive i mellomalderen? Kom inn på både reiskapar, metodar og vekstar/dyr.
  2. Kva er ein ard?
  3. Kva finn du om desse motadene: svibruk, brakkbruk, vekselbruk?
  4. Kva betydde svartedauden for jordbruket?
  5. Korleis utvikla jordbruket seg fram til 1750?

Nettstader

http://www.maihaugen.museum.no/lblve/middel/middel.html
Om jordbruket i mellomalderen. Frå sidene til Maihaugen på Lillehammer.

http://snl.no/Jordbruk_i_Norge
Om norsk jordbruk på snl.no. Sjå punktet "Historikk".

http://www.norskfolke.museum.no
Nettstaden til Norsk Folkemuseum.