Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  8 (Næringsutvikling i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Husmannsvesenet
   
  8. NÆRINGSUTVIKLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Husmannsvesenet

I Noreg har vi alltid hatt mange sjølveigande bønder, samanlikna med andre land i Europa. Men når folketalet veks, blir det ikkje nok jord til alle, og ein del må da leige jord og betale for å drive jorda.
  1. Kva er ein husmann?
  2. Kva ulike typar deler vi husmennene inn i?
  3. Når var husmannsvesenet utbreidd i Noreg?
  4. Kva skilnader fanst i forholda som husmennene levde under i ulike delar av landet?
  5. Kva rettar og plikter hadde ein husmann?
Nettstader

http://www.lokalhistorie.no/kilder_litteratur/husmenn/husmenn_def.html
Artikkel om husmannsvesenet frå lokalhistorie.no.

http://www.maihaugen.no/no/Maihaugen/Friluftsmuseet/Bygda/Stykkebakken/
Artikkel frå nettsidene til Maihaugen om husmannsplassen på museet og om husmannsvesenet.