Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  8 (Næringsutvikling i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Poteten
   
  8. NÆRINGSUTVIKLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Poteten

  1. Kor og når begynte ein å dyrke poteter?
  2. Når kom poteten til Noreg, og korleis blei ho motteken her i landet?
  3. Kven spreidde kjennskapen til poteten blant nordmenn?
  4. Kva låg bak den sentrale rolle poteten etter kvart fekk i Noreg?
  5. Kva er ”potetferie”?
  6. Kva status har poteten i det norske kosthaldet i dag?

Nettstader:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/potet2008/potetens_historie.html?id=505363
Om historia til poteten frå Landbruks- og matdepartementet.

http://www.frukt.no/artikkel.aspx?artid=8447
”Den historiske poteten”. Artikkel om poteten frå Opplysningskontoret for frukt og grønt.

http://www.forskning.no/artikler/2008/januar/1199709628.58
”2008 i potetens tegn”. Artikkel frå forskning.no om poteten og FNs potetår 2008.

http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/potetutstilling.htm#Juss
”Poteter i norsk (mat-)rett”. Artikkel om poteten av Kirsti Lothe Jacobsen.