Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  9 (Den politiske revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den franske revolusjonen
   
  9. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Den franske revolusjonen

1789 var eit dramatisk år i fransk historie, og ulike samfunnsgrupper stod etter tur i sentrum for hendingane.
  1. Kva var stormen på Bastillen?
  2. Kva konsekvensar fekk denne hendinga?
  3. Kva var kvinnetoget til Versailles, og kva var bakgrunnen for dette toget?
  4. Kva fekk kvinnetoget å seie for det som skjedde?
  5. Artikkelen under er skriven av ein elev. Kor pålitelege er slike elevarbeid, og kva slags atterhald bør du eventuelt ta når du bruker elevtekstar i arbeidet ditt?
Nettstad

http://www.essay.org/school/norwegian/franskrev.doc
Elevtekst om dei fleste sider ved den franske revolusjonen. Kjeldereferansar.