Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  9 (Den politiske revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Måleri av Napoleon
   
  9. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Måleri av Napoleon

Mange har portrettert Napoleon, både kjende og mindre kjende kunstnarar, og både samtidige kunstnarar og kunstnarar som levde etter han.
  1. Korleis blir Napoleon framstilt på dei ulike måleria?
  2. Kva er dei viktigaste skilnadene?
  3. Kva kan dei ulike måleria fortelje om Napoleon og synet på han?
  4. Kor pålitelege er desse måleria som historiske kjelder?
Nettstader

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jacques-Louis_David_007.jpg
Jacques-Louis David: Napoleon kryssar Alpane, 1800 (1800).

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Delaroche_-_Bonaparte_franchissant_les_Alpes.jpg
Paul Delaroche: Napoleon kryssar Alpane, 1800 (1848).

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jacques-Louis_David_019.jpg
Jacques-Louis David: Kroninga av keisarparet i 1804 (1806–07).

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ingres%2C_Napoleon_on_his_Imperial_throne.jpg
Jean Auguste Dominique Ingres: Napoleon på keisartrona (1806).

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:DelarocheNapoleon.jpg
Paul Delaroche: Napoleon abdiserer i Fontainebleau i 1814 (1845).