Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  10 (1814)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Gryande norsk sjølvstendekamp
   
  10. 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Gryande norsk sjølvstendekamp

I åra fram til 1814 var banksaka, opprettinga av Selskabet for Norges Vel og universitetssaka uttrykk for ei gryande norsk nasjonalkjensle.
  1. Kva var bakgrunnen for desse sakene?
  2. Kven var drivkreftene i desse spørsmåla?
  3. Kva hadde opprettinga av desse nasjonale institusjonane å seie for sjølvstendekampen i Noreg?
Nettstader

http://www.eidsvoll1814.no/?aid=9074769
Om bank- og universitetssaka og opprettinga av Selskabet for Norges vel. Frå nettstaden Eidsvoll 1814.