Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  10 (1814)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Grunnlova
   
  10. 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Grunnlova

I 1814 gjekk Noreg ut av unionen med Danmark og inn i ein langt lausare personalunion med Sverige. Med seg inn i den nye unionen hadde dei ei eiga norsk forfatning, Grunnlova.
  1. Kva forklaringar gir artikkelen på det som hende i 1814?
  2. Korleis stemmer denne forklaringa med forklaringa i læreboka?
  3. Kva var hovudprinsippa i den norske Grunnlova, og kva særprega den norske Grunnlova?
  4. Konstitusjonskomiteen formulerte 11 «grunnsetningar» som danna grunnlaget for det vidare arbeidet i komiteen. I kva grad er desse 11 grunnsetningane uttrykk for tankane frå opplysningstida?
  5. Kven sat i grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll, og i kva grad kan samansetninga av grunnlovsforsamlinga forklare at Grunnlova fekk den utforminga som ho fekk?
Nettstader:

http://nrk.no/magasin/17_mai/1.2313622
Om Grunnlova og bakgrunnen for Grunnlova. Frå NRKs nettsider.

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Grunnloven/Eidsvoll-og-grunnloven-1814/
Om grunnlovsarbeidet og den endelege Grunnlova. Frå nettstaden til Stortinget.