Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  10 (1814)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  10. 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Grunnsetningar i Grunnlova

Eidsvollsforsamlinga valde etter få dagar ein konstitusjonskomité. Komiteen valde å byggje grunnlovsarbeidet på elleve grunnsetningar.

A Grunnlova var inspirert av tankar frå opplysningstida om maktfordeling, folkesuverenitet og liberalisme. Kva grunnsetningar avspeglar desse ideane?
B Samanlikn den norske Grunnlova med den amerikanske og den franske (sjå oppgåver til kapittel 14 i Verda før 1850, side 88 og 89 her i Idéportal). Kva finn du?
C Kva for nokre av desse prinsippa synest du det er særleg grunn til å leggje vekt på i samfunnet i dag, og kva for nokre synest du er blitt mindre aktuelle?


Kjelde: Dei elleve grunnsetningane som konstitusjonskomiteen bygde på

1. Norge bør være et innskrenket og arvelig monarki.

2. Folket bør utøve den lovgivende makt gjennom sine representanter.

3. Folket bør alene ha rett til å beskatte seg, gjennom sine representanter.

4. Krigs- og fredsretten bør tilkomme regenten.

5. Regenten bør ha rett til å benåde.

6. Den dømmende makt bør være særskilt fra den lovgivende og utøvende.

7. Trykkefrihet bør finne sted.

8. Den evangelisk-lutherske religion bør forbli statens og regentens religion. Alle religionssekter tilstedes fri religionsutøvelse; dog er jøder fremdeles utelukket fra adgang til riket.

9. Nye innskrenkninger i næringsfriheten bør ikke tilstedes.

10. Personlige eller blandede arvelige forrettigheter bør ikke tilståes noen for fremtiden.

11. Statens borgere er i alminnelighet like forpliktet til en viss tid å verne om fedrelandet, uten hensyn til stand, fødsel eller formue.

Frå Eli Fure. Eidsvoll 1814. Dreyer, 1989 (modernisert av forfattarane)