Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  12 (Den industrielle revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den industrielle revolusjon
   
  12. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Den industrielle revolusjon

Fram til slutten av 1700-talet var muskelkraft den mest brukte energikjelda i framstilling av ulike varer. Mot slutten av 1800-talet var maskiner i fabrikkane nesten einerådande i vareproduksjon. Korleis gjekk dette til? Nettsidene under kan hjelpe deg med å finne svar på spørsmåla under.
  1. Sett opp punktvis årsakene til den industrielle revolusjon.
  2. Kva for land var dominerande i den første og i den andre industrielle revolusjon?
  3. Forklar skilnadene på den første og den andre industrielle revolusjon.
  4. Kva er skilnadene på britisk og amerikansk kapitalisme?
  5. Artikkelen er frå nettstaden Wikipedia. Kva veit du om denne nettstaden? Vurder om innhaldet i denne artikkelen er påliteleg. Artikkelen «Hvordan bruke internett» på hovudsida kan vere til hjelp.

Nettstad

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_industrielle_revolusjon
Artikkel om den industrielle revolusjonen frå Wikipedia.