Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  12 (Den industrielle revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Maskinar
   
  12. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Maskinar

  1. Kven fann opp dampmaskinen og ”Spinning Jenny”?
  2. Gjer kort greie for korleis dampmaskinen til Watt fungerer.
  3. Kva er ”Spinning Jenny”?
  4. Kva rolle spelte dampmaskinen og ”Spinning Jenny” for den industrielle revolusjonen?

Nettstader:

http://www.stavanger.museum.no/Resources/Filer/Undervisning/Damp/Den%20f%C3%B8rste%20industrielle%20revolusjon.pdf
Artikkel om den industrielle revolusjonen frå Stavanger Museum.

http://www.snl.no/dampmaskin
http://www.snl.no/spinning_jenny
Artiklar frå Store Norske leksikon om dampmaskinen og ”Spinning Jenny”.

http://no.wikipedia.org/wiki/Dampmaskin
Artikkel frå Wikipedia om dampmaskinen.