Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  12 (Den industrielle revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Den industrielle revolusjonen – årsaker og verknader
   
  12. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Den industrielle revolusjonen – årsaker og verknader

Kapittelet om den industrielle revolusjonen går gjennom ulike årsaker til at denne revolusjonen skjedde nettopp i England. Vi foreslår at elevane i små grupper går grundig gjennom kapittelet og lagar ei oversikt over dei ulike årsakene til at den industrielle revolusjonen kom i England.

Vidare kan elevane identifisere dei viktigaste verknadene av den industrielle revolusjonen. Det har vore diskutert om denne revolusjonen har vore positiv eller negativ, særleg med omsyn til levekår for vanlege folk. Derfor er det viktig at elevane ser på begge sider – både dei positive og dei negative.