Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  13 (Ein historisk person)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåve  >  Utvandringa til USA
   
  13. EIN HISTORISK PERSON
 
Arbeidsoppgåver
 

Utvandringa til USA

I siste halvdel av 1800-talet og fram til første verdskrig utvandra mange nordmenn til USA. Der trudde dei at dei skulle få det betre enn dei hadde det i Noreg. Mange fekk det betre, andre ikkje. Kvifor valde mange å reise frå Noreg? Korleis fekk dei det i USA? Korleis var det for dei som blei att i Noreg? Dette kan du lese om på nettstadene under.
  1. Kor mange reiste frå Noreg til USA?
  2. Kva for grupper av befolkninga reiste?
  3. Korleis reiste dei?
  4. Kvifor reiste dei? Kvar busette dei seg?
  5. Korleis var "det norske Amerika"?
  6. Korleis hadde nordmennene det i USA? Blei dei integrerte i det amerikanske samfunnet?
  7. Kva slags konsekvensar fekk utvandringa for Noreg?

Nettstader

http://www.nb.no/emigrasjon/
Fra nettsidene til Nasjonalbiblioteket. Her finn du det du treng om norsk utvandringshistorie til USA. Du kan sjølv klikke deg inn på dei ulike emna fra hovudsida til nettutstillinga «Det løfterike landet», eller du kan bruke lenkjene under.

http://www.nb.no/emigrasjon/n_timeline.html
Tidslinje. Frå Nasjonalbiblioteket.

http://www.nb.no/emigrasjon/brev_oversikt_forfatter.php
Amerikabrev. Frå Nasjonalbiblioteket.

http://www.nb.no/emigrasjon/map.html
Kart over nordmenn i USA. Frå Nasjonalbiblioteket.

http://digitalarkivet.uib.no/sab/Norskutvandringshistorie.htm
Eit overblikk over norsk utvandringshistorie. Frå Digitalarkivet - UiB.

http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/arkiv/sa20/sammendrag.shtml
Artikkel om utvandring. Frå Statistisk Sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-30t.txt

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-050.html
Flytting til og frå utlandet – statistikk. Frå Statistisk Sentralbyrå.