Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  14 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Jordbruket
   
  14. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Jordbruket

Jordbruket var i perioden 1850 til 1914 den viktigaste næringsvegen i Noreg. Moderniseringa av samfunnet galdt også jordbruket. Industrialisering, modernisering i jordbruket og befolkningsvekst heng tett saman.

Les om omleggingane i jordbruket på slutten av 1800-talet i artiklane du finn på nettstadene under. Studer også statistikken frå Statistisk sentralbyrå før du svarer på spørsmåla.
  1. Kva for endringar skjedde i jordbruket i Noreg i perioden 1850–1914?
  2. Kva for konsekvensar fekk desse endringane?
  3. Kva fortel tabellane om kva som blei produsert i jordbruket i Noreg i perioden 1850–1914?
  4. Kva fortel tabellane om omlegginga i jordbruket?
  5. Korleis stemmer det tabellane viser med det Portal seier om omlegginga i jordbruket?

Nettstader

http://www.samlaget.no/historie/utdr1860.html
Utdrag frå Jostein Nerbøvik: Norsk historie 1860–1914. Om jordbruket under overskrifta «Bondesamfunnet skifter ham».

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-13.txt
http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-7t.txt

Tabeller fra historisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.