Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  14 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den første industrien i Noreg
   
  14. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Den første industrien i Noreg

Denne oppgåva handlar om den første industrien i Noreg. Industrialiseringa kom seint til Noreg i forhold til dei fleste andre land i Vest-Europa. På nettstaden nedanfor finn du ei nettutstilling frå Norsk Teknisk Museum i Oslo. Her kan du lese om dei første fabrikkane i Noreg. Les – og svar på spørsmåla.
  1. Når og kvar kom den første industrien til Noreg?
  2. Kva for typar industri hadde vi i perioden 1850–1900?
  3. Kva slags energiformer blei brukte?
  4. Kva slags maskinar var viktige for industrien i Noreg?
  5. Kven grunnla den nye industrien?
  6. Kva for to grupper kan vi dele industriarbeidarane inn i?
  7. Korleis budde arbeidarane?
  8. Når og kvifor organiserte arbeidarane seg?

Nettstad

http://www.tekniskmuseum.no/utstillingene/aktuelle-utstillinger/339-industrien-langs-akerselva
Nettutstillinga «Industrien langs Akerselva» frå Norsk Teknisk Museum.