Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  14 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  14. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Norsk Arbeidsgivarforeining

A Kva er målet til Norsk Arbeidsgivarforeining?
B Kva vil foreininga gjere ved ein eventuell streik?
C Er foreininga for streikerett?

Kjelde: Norsk Arbeidsgivarforeinings lover frå 1900

§ 1 Foreningens formål er å opprettholde gode og varige forhold mellom arbeidsgivere og arbeidere innen håndverket, industrien og handelen samt de til disse knyttede næringer ved å ta hensyn til berettigede krav og ved å motarbeide uberettigede fordringer fra arbeiderne eller deres foreningers side.

§ 25 Lykkes ikke i tilfelle av streik forliksutvalgets megling, har fagsammenslutningens styre etter vedkommende medlems forlangende å meddele arbeidsgiverne innen fagsammenslutningen navnene på de streikende arbeidere med forbud mot å ta noen av disse i arbeid. Samtidig underrettes distrikts- og sentralstyret.

§ 28 Under streik eller arbeidsstansing kan det eller de medlemmer eller fagsammenslutninger som uforskyldt rammes herav, erholde støtte fra Arbeidsgiverforeningen.

Frå Edvard Bull. Nordmenn før oss. Tanum-Norli, 1980.