Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  16 (Det norske demokratiet veks fram)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  16. DET NORSKE DEMOKRATIET VEKS FRAM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Røysterett

A Kva seier Grunnlova frå 1814 om røysteretten?
B Kva endringar i røysteretten kom i 1884?
C Kva gjekk endringa i 1898 ut på og kven stod bak innføringa?
D Kva hindringar gjorde røystinga vanskeleg?
E Vurder utdraget frå Grunnlova som historisk kjelde.

Kjelde: Grunnlova om røysteretten

§ 50. Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 5 Aar, og enten
a ere, eller have været Embedsmænd,
b paa Landet eie eller paa længere Tid end 5 Aar have byxlet matriculeret Jord,
c ere Kjøbstadborgere, eller i Kjøbstad eller Ladested eie Gaard eller Grund, hvis Værdie i det mindste er 300 Rigsbankdaler Sølvværdie.

Frå nettsidene til Stortinget, 2003.