Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  16 (Det norske demokratiet veks fram)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Parlamentarismen
   
  16. DET NORSKE DEMOKRATIET VEKS FRAM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Parlamentarismen

I siste halvdel av 1800-talet blir makta flytta frå ein liten elite og over til folket. Det høyrest flott ut, og tyder eigentleg at vi fekk demokrati i Noreg. Kva er det som fører til at samfunnet blir meir demokratisk? Jo, at parlamentarismen blir innført. Men kva tyder det? Og korleis skjer dette? Dette kan du lese om på nettstadene under. Svar deretter på spørsmåla.
  1. Kva er parlamentarisme?
  2. Kvar kjem parlamentarismen frå?
  3. Korleis blei Noreg styrt mellom 1814 og 1884?
  4. Forklar korleis parlamentarismen blei innført i Noreg. Her må du forklare kva som blir meint med statsrådssaka, vetostriden og riksrettsdommen.
  5. Kva for konsekvensar fekk innføringa av parlamentarismen på kort sikt, og i eit lengre perspektiv fram mot 1905?

Nettstader:

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Parlamentarismen-i-utvikling/
Artikkel om parlamentarismen. Frå nettsidene til Stortinget.

http://www.forskning.no/Artikler/2002/september/1032776522.42
Artikkel om parlamentarismen. Frå nettstaden forskning.no.