Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  16 (Det norske demokratiet veks fram)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kvinnekamp
   
  16. DET NORSKE DEMOKRATIET VEKS FRAM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Kvinnekamp

Det var ikkje berre bøndene som kjempa for meir demokrati og større innverknad på slutten av 1800-talet. Det gjorde også kvinnene. Kvinnene hadde ikkje dei same rettane som menn, og hadde dermed mykje å kjempe for.

På nettstadene under kan du lese om kvinner som har vist veg og kjempa for kvinners rettar. Les, og svar på spørsmåla.
  1. Kva for saker kjempa kvinnene for i perioden 1850 til 1945?
  2. Presenter dei viktigaste kvinnesakskvinnene i Noreg i denne perioden og kva dei stod for.
  3. Korleis bar kvinnene seg åt under folkeavrøystingane i 1905?
  4. Når fekk kvinner røysterett i Noreg?
  5. Kva var årsakene til at kvinner fekk røysterett da, og ikkje før eller seinare?
  6. Kva for andre saker fekk kvinnene gjennomslag for i perioden?