Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  16 (Det norske demokratiet veks fram)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Monarki eller republikk?
   
  16. DET NORSKE DEMOKRATIET VEKS FRAM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Monarki eller republikk?

Noreg blei ein sjølvstendig nasjon i 1905. Spørsmålet om korleis Noreg skulle bli styrt, var eit av dei viktigaste ein måtte ta stilling til. Skulle Noreg ha konge eller president? Dette spørsmålet var så viktig at folket blei spurt i ei folkeavrøysting. På nettstadene kan du finne argument for begge sidene. Les desse og svar på spørsmåla.
  1. Kva for argument brukte monarkistane og republikanarane for å fremje sine syn?
  2. Kva for samfunnsgrupper gjekk inn for høvesvis kongedømme og republikk?
  3. Kva meinte norske styresmakter om val av statsform?
  4. Kva for ei rolle spelte valet av danske prins Carl for valet av styreform?
  5. Kva blei resultatet av folkeavrøystinga?
  6. Kva for skilnader var det i ulike delar av landet i spørsmålet om republikk eller kongedømme?
  7. Kva trur du var årsakene til desse skilnadene?
  8. Kva fortel karikaturane du finn på nettstadene under om synet dei ulike sidene hadde på folkeavrøystinga?