Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  16 (Det norske demokratiet veks fram)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Dei første politiske partia
   
 16. DET NORSKE DEMOKRATIET VEKS FRAM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Dei første politiske partia i Noreg

Etter kvart som industrisamfunnet tok form, og nye samfunnsklasser voks fram, fekk også nye politiske ideologiar fotfeste. Etter kvart begynte også folk å organisere seg for å få betre gjennomslag for sine politiske krav.

Gjer greie for framveksten av dei første politiske partia i Noreg frå slutten av 1800-talet til 1945 ved å svare på følgjande spørsmål:
 1. Kva politisk parti var det aller første som blei danna i Noreg, og i kva år fann denne hendinga stad?
 2. Kva andre politisk parti blei danna før 1945?
 3. Ta for deg to av desse partia og gjer kort greie for:
  • Kva som låg bak danninga av partia.
  • Kva som var hovudsaka/hovudsakene til partia.
  • Kven som stemde på partia.
 4. Kva funksjon har partia i det politiske systemet?

Nettstader

https://no.wikipedia.org/wiki/Politisk_parti
Om dei politiske partia på Wikipedia