Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  17 (Imperium og koloniar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Imperiebyggjarar
   
  17. IMPERIUM OG KOLONIAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Imperiebyggjarar

Imperialismen blir prega av nokre sterke karakterar – menn som både var oppdagarar, eventyrarar og imperiebyggjarar. Under kan du lese om somme av desse mennene – Cecil Rhodes, Kong Leopold av Belgia og Henry M. Stanley. Les artiklane og svar på spørsmåla.
  1. Gi din eigen karakteristikk av dei tre mennene. Kva slags eigenskapar hadde dei?
  2. Kva fortel handlingane deira om dei?
  3. Drøft påstanden: Imperiebyggjarane var rasistar.

Nettstader:

http://www.dagbladet.no/kultur/2002/07/04/341242.html
Artikkel frå Dagbladet om Kong Leopold.

http://www.nrk.no/nyheter/bakgrunn/portretter/563849.html
Portrett av Cecil Rhodes frå nettsidene til NRK.