Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  18 (Kven fortel historia?)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kremlstyrt historie?
   
  18. KVEN FORTEL HISTORIA?
 
Arbeidsoppgåver
 

Kremlstyrt historie?

Det finst mange eksempel på at historia blir brukt politisk – for å forsvare utgjerningar i tidlegare tider, for å styrkje ein stat og byggje nasjonal sjølvkjensle. Under kan du lese ein artikkel om nye og omdiskuterte lærebøker i russisk skole.
  1. Kven har skrive dei nye lærebøkene som er omtalte?
  2. Dei nye lærebøkene har møtt kritikk. Frå kven kjem kritikken, og kva går kritikken ut på?
  3. På kva måte bruker dei nye læreverka som skal inn i russisk skole, historia politisk? Gi eksempel. Vil du seie at ein slik bruk av historia er historieforfalsking?

Nettstad:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1909219.ece
«Kremlstyrt historie inn i russisk skole». Artikkel i Aftenposten 28.07.2007.