Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  19 (Nasjonalisme)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  19. NASJONALISME
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Brev frå ein nordstatssoldat

A Kva fortel kjelda om opphavssituasjonen?
B Kva fortel brevet om, og kor pålitande er det? Bruk spørsmåla under overskrifta ”Dersom leivningen har ei eller fleire beretningar” på side 8 i Arbeidsportal.
C Kva nytte har brevet som kjelde til den amerikanske borgarkrigen?

Kjelde: Brev frå ein svart nordstatssoldat

Med emansipasjonsfråsegna kunne svarte soldatar slutte seg til hæren til nordstatane. Samuel Cabble (ca. 1843–1906) melde seg inn i det 55. regiment og skreiv dette brevet til kona si i juli 1863. Brevet er teke vare på saman med frigivingsfråsegna frå han som eigde Cabble frå ein av slavestatane som heldt seg på sida til nordstatane. Han ville få ein kompensasjon på $ 300 for å frigi ein slave til hæren.

Dear wife i have enlisted in the army i am now in the state of Massachussetts but before this letter reaches you i will be in north Carilinia and though great is the present national difficulties yet i look forward to a brighter day when i shall have the opportunity of seeing you in the full enjoyment of freedom i would like to no if you are still in slavery if you are it will not be long before we shall have crushed the system that now opreses you for in the course of three months you shall have your liberty. Great is the outpouring of the colered people that is now rallying with the hearts of lions against the very curse that has seperated you an me yet we shall meet again and oh what a happy time that will be when this ungodly rebellion shall be put down and the curses of our land is trampled under our feet i am a soldier now and i shall use my utmost endeaur to strike at the rebellion and the heart of this system that so long has kept us in chains. Write to me just as sonn as you git this letter tell me if you are still living in the cabin where you use to live. Tell elisa i send her my best respects and love ike an fully likewise i would send you some money but i now it is impossible for you to git it i would like too see little jenkins now but i no it is impossible at present so no more but remain your own affectionate husband until death
Samuel Cabble

Frå Karl-Johann Hemmersam og Ulrik Grubb. Slaveriet og den amerikanske borgerkrig. Gyldendal uddannelse, 2000