Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  19 (Nasjonalisme)   >  Kart  >  Lenkjer til kart
   
  19. NASJONALISME
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Lenkjer til kart

http://www.the-map-as-history.com/maps/1_history-europe-XIX-congress-vienna.php
På denne nettstaden kan du finne 21 animerte kart som viser ulike utviklingsdrag ved historia til Europa på 1900-talet, blant anna samlinga av Tyskland, samlinga av Italia, utviklinga på Balkan osb. Sidene har engelsk tale.

Dette er ei betalingsteneste (10 euro for heile serien), men ein kan få ein forsmak gjennom kartet «Europa etter Wienkongressen 1815–1848». Karta er utvikla av Images et Savoirs, eit fransk firma som designar og publiserer multimedia-verktøy for utdannings- eller kulturformål. Images et Savoirs er godkjend av det franske utdanningsministeriet.

http://astro.temple.edu/~barbday/Europe66/resources/unificationgermany.htm
http://www2.wwnorton.com/college/history/ralph/resource/unifgerm.htm
http://www.age-of-the-sage.org/history/map_german_unification.html
Ulike kart som viser samlinga av Tyskland.

http://www2.wwnorton.com/college/history/ralph/resource/unifital.htm
http://users.dickinson.edu/~rhyne/232/Five/Map1860.html
http://www.age-of-the-sage.org/history/italian_unification_risorgimento_map.html
Ulike kart som viser samlinga av Italia.

http://www.mrnussbaum.com/civilwarpage.htm
Interaktivt kart. Utfyllande informasjon om slavestatar og slagstader m.m. Engelsk tekst.

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:US_Secession_map_1861.svg
Oversiktsbilete over statane i tilknyting til borgarkrigen. Frå Wikipedia.