Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  19 (Nasjonalisme)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Samlinga av Italia og Tyskland
   
  19. NASJONALISME
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Samlinga av Italia og Tyskland

  1. I kva periode blei Italia og Tyskland samla?
  2. Gjer kort greie for Garibaldis felttog ved hjelp av opplysningane du finn på kartet og i artikkelen om Guiseppe Garibaldi frå nettstaden til NRK.
  3. Først ni år etter at kongeriket Italia blei proklamert, blei samlinga fullbyrda. Kva var den siste byen som blei innlemma i det nye kongeriket?
  4. Kva område av Tyskland var det leiande i samlinga av landet?
  5. Samanlikn kartet over samlinga av Tyskland med eit kart over Tyskland i dag. Kva område av kartet over Tyskland på slutten av 1800-talet høyrer til andre land i dag?