Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  19 (Nasjonalisme)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Balkan
   
  19. NASJONALISME
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Balkan

Frigjeringa på Balkan skjedde i fleire etappar. På kartet over grenseendringar på Balkan kan du sjå kvar grensene gjekk, og kva statar som var etablerte i det konfliktfylte området i åra 1876, 1878 og 1913.

Gjer greie for grenseendringane på Balkan i perioden 1876–1913 med dine eigne ord ved hjelp av dei opplysningane du finn på kartet.