Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  19 (Nasjonalisme)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Nasjonalisme
   
  19. NASJONALISME
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Nasjonalisme

  1. Søk på ”nasjonalisme” på Internett, og diskuter så i grupper:
    • Kva er nasjonalisme?
    • Gir dei ulike treffa på ”nasjonalisme” omtrent den same definisjonen av omgrepet, eller skil definisjonane seg mykje frå kvarandre?
  2. I kapittel 19 i læreboka finn de fleire eksempel på nasjonalisme på 1800-talet. Ta for dykk eitt av desse eksempla og gjer greie for korleis nasjonalismen, slik de har definert omgrepet i gruppa, kjem til uttrykk.