Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  20 (Den store katastrofen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Skyttargravsliv og kampmoral
   
  20. DEN STORE KATASTROFEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Skyttargravsliv og kampmoral

Da tyskarane mislykkast med ein offensiv angrepsplan, Schlieffen-planen, utvikla krigen på vestfronten seg til ein stillingskrig. Dei stridande grov seg ned i milelange skyttargraver, og frontlinjene her flytta seg lite.
  1. Kva fortel tabellane (frå Spartacus) om kor store styrkar dei ulike landa hadde før krigsutbrotet, og om den totale mobiliseringa?
  2. Kva fortel nettstadene om skyttargravskrigen?
  3. Med tanke på korleis forholda var ved fronten: Korleis trur du styresmaktene klarte å få befolkninga med på vidare krigføring?
Nettstader:

http://www.pedagogtreff.com/gdok/obus/Verdenskrig/si10.htm
Kortfatta om skyttargravskrigen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Skyttergravskrig
Om skyttargravskrigen. Frå Wikipedia. Leit deg ned til «Skyttergravskrigen i praksis».

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWarmies1914.htm
Om ståande hærar i 1914 og mobilisering i krigsåra. Tabell (med engelsk tekst). Frå den amerikanske undervisningsnettstaden Spartacus. Utarbeidd av John Simkin, som har mange års erfaring med aktiv læring og e-læring i historiefaget.