Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  20 (Den store katastrofen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Krakket i 1929
   
  20. DEN STORE KATASTROFEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Krakket i 1929

Krakket på børsen i New York i 1929 er blitt kalla «bobla som sprakk». Økonomien hadde vakse og vakse heilt sidan den første verdskrigen. Plutseleg var det slutt.
  1. Kva var det som skjedde på New York-børsen i 1929?
  2. Kva konsekvensar fekk krakket? Gi eksempel frå USA, Tyskland og Sovjetunionen.
  3. Kva gjekk New Deal-programmet ut på?
  4. Kva skulle ein gjere i ei slik krise, ut frå dei økonomiske teoriane til Keynes, og kva meinte økonomane i samtida var løysinga på krisa?
Nettstader:

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/Mellomkrigstida_Verda/HistorieMKV/historiemkv.html
Denne sida frå temaweb.net kan brukast som ein generell introduksjon til mellomkrigstida.

http://www.europas-historie.net/hungerskansleren.htm#sammenhengen
Denne adressa er ein del av ein større nettstad med artiklar av Tor Førde om ulike emne i europeisk historie, baserte på sekundærlitteratur. Les det som står under overskriftene «Arbeidsledigheten» og «Årsaker til Den Store Depresjonen».

http://www.snl.no/New_Deal
Om New Deal. Frå Store norske leksikon.

http://no.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
Om Keynes. Frå Wikipedia.