Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  22 (Den andre verdskrigen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den spanske borgarkrigen
   
  22. DEN ANDRE VERDSKRIGEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Den spanske borgarkrigen

Den spanske borgarkrigen varte frå 1936 til 1939 og blei ein forsmak på den andre verdskrigen i Europa.
  1. Gjer greie for årsakene til den spanske borgarkrigen.
  2. Kven tok del i krigen utanom spaniarane sjølve, og kva var årsakene til deltakinga?
  3. Kva blei resultatet av borgarkrigen?
  4. Kvifor blir den spanske borgarkrigen kalla opptakta til den andre verdskrigen i Europa?
Nettstader:

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/281872
Kort presentasjon av den spanske borgerkrigen, frå NRK

http://www.spaniareisen.com/spania_historie.html
Om spansk historie. Frå nettstaden spaniareisen.com. Byggjer mellom anna på Svend Arne Jensen: En rejse gennem Spaniens historie (1991).