Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  22 (Den andre verdskrigen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Ikkje-åtaksavtalen mellom Tyskland og Sovjet
   
  22. DEN ANDRE VERDSKRIGEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Ikkje-åtaksavtalen mellom Tyskland og Sovjet

28. august 1939 blei Sovjetunionen og Tyskland samde om ein ikkje-åtakssavtale. Denne avtalen kom som eit sjokk på det internasjonale samfunnet.
  1. Kva gjekk avtalen ut på, og kva konsekvensar fekk han?
  2. Kva motiv hadde Tyskland for å inngå avtalen?
  3. Kva motiv hadde Sovjetunionen for å inngå avtalen?
Nettstader:

http://www.europas-historie.net/tyskutenrikspolitikkogkrig1933-45.htm#krigen
Norsk side om tysk historie. Utarbeidd av Tor Førde. På denne sida står det mykje om kvifor tyskarane skreiv under avtalen, under overskrifta «Nazi-Sovjet pakten og Krigens komme».

http://www.pedagogtreff.com/gdok/obus/Sovjet/si9.htm
Norsk side om historia til det moderne Russland. Her finn du eit kort avsnitt om avtalen.