Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  22 (Den andre verdskrigen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Norske krigsfangar som tidsvitne
   
  22. DEN ANDRE VERDSKRIGEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Norske krigsfangar som tidsvitne (kapittel 22 og 23)

Hver historie er unik. Hvert tidsvitne opplevde krigen forskjellig. Enten de satt i konsentrasjonsleir, fengsel, tukthus eller tilintetgjørelsesleir.
Vi ønsker å gi et personlig innblikk i hvordan fangenes hverdag var. Enten de var kvinner, menn, jøder eller politiske fanger. Felles for dem alle er håpet om en bedre verden for dagens ungdom.

(Frå nettstaden til Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz)


nettstaden til Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz får du møte nordmenn som var fangar under krigen.

Vel ut eitt av tidsvitna, og les/ lytt til hans eller hennar historie frå krigen.
(Sjå nedst på sida til det tidsvitnet du har vald. Til mange av tidsvitna finn du ein video her).
  1. Presenter kort den personen du har valt ut.
  2. Kva var årsaka til at han eller ho blei teken til fange?
  3. Korleis opplevde tidsvitnet krigen som fange?