Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  23 (Okkupasjonstid i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Motstandsrørsla
   
  23. OKKUPASJONSTID I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Motstandsrørsla

Det var mange ulike både sivile og militære grupper over heile landet som var viktige i arbeidet mot tyskarane, og heilt opp til i dag blir det diskutert kor mange, kor viktige dei var og korleis handlingane deira bidrog i motstandskampen.
  1. Korleis blei motstandsrørsla i Noreg organisert?
  2. Trekk fram nokre eksempel på korleis det blei gjordt motstand mot den tyske okkupasjonsmakta?
  3. Binders på jakkeslaget, kam som stakk opp av jakkelomma og røde moteplagg blir trekte fram som ein del av den individuelle motstandskampen på nettstaden frå Universitetet i Bergen. Kva skulle det symbolisere?
  4. Kven var ”gutta på skauen”?
  5. Sabotasjeaksjonen mot tungtvassanlegget på Vemork ved Rjukan er ein av dei mest kjende aksjonane i Noreg frå den andre verdskrigen. Kvifor var denne fabrikken så viktig for tyskarane, og kva blei utfallet av sabotasjeaksjonen?
  6. På kva område var det usemje internt i motstandsrørsla?
  7. Kva betydning spelte den illegale presse i motstandskampen?

Nettstader:

http://dokkeveien.uib.no/digitalskolen/motstand/motstandskamp.shtml
Om motstandskampen frå Digitalskolen ved Universitetet i Bergen (sjå også under overskriftene ”Hjemmefront” og ”Utefront” i menyen øvst).

http://www.snl.no/Norge/Norge_under_den_annen_verdenskrig_(1939%E2%80%9345)
Om Noreg under den andre verdskrigen frå Store norske leksikon.

http://www.ub.uib.no/avdeling/spes/illegaleaviser/
Database frå Universitetet i Bergen med illegale aviser.

http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_motstandsbevegelse_under_andre_verdenskrig
Artikkel om den norske motstandsrørsla frå Wikipedia.