Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  24 (Kald krig)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  24. KALD KRIG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Fallet til Sovjetunionen

A Korleis grunngir Mikhail Gorbatsjov innføringa av perestrojka?
B Korleis var det sovjetiske samfunnet før perestrojka?
C Vurder kjelde 2 ut frå kjeldegranskingsskjemaet på side 8 i Arbeidsportal.

Kjelde: Perestrojka

Mikhail Gorbatsjov skreiv i 1987:

Perestrojka er tvingende nødvendig, tatt i betraktning de omseggripende utviklingsprosessene som foregår i vårt sosialistiske samfunn. Dette samfunnet er modent for forandringer. Det har lengtet etter dem i lang tid. Enhver forsinkelse i påbegynnelsen av perestrojka kunne ha ført til en tilspisset situasjon i landet i nær fremtid. Og for å si det brutalt, ville det oppstått alvorlige sosiale, økonomiske og politiske kriser. (…)

En absurd situasjon var under utvikling. Verdens største produsent av stål, råmaterialer, olje og energi kommer til kort på grunn av sløsing eller ineffektiv bruk. Som en av verdens største kornprodusenter må landet ikke desto mindre kjøpe millioner av tonn med korn hvert eneste år som mat til befolkningen. Vi har det største antall leger og sykehussenger pr. innbygger og samtidig er det skrikende mangler i helsetjenestene. Med forbløffende nøyaktighet kan våre raketter finne Halleys komet og fly til Venus, men side om side med disse vitenskapelige og teknologiske triumfer ligger en åpenbar mangel på effektivitet når det gjelder å ta i bruk den vitenskapelige utviklingen for å dekke de økonomiske behov. Og mange sovjetiske tekniske hjelpemidler til husholdningen er av lav kvalitet. Og dette er dessverre ikke alt. Gradvis begynte tæringen på folkets ideologiske og moralske verdier. (…)

På det ideologiske plan forårsaket bremsemekanismen enda større motstand mot forsøkene på konstruktivt å vurdere problemene som dukket frem og sette dem i forbindelse med nytenkning. Suksess-propaganda – ekte eller innbilt – fikk overtaket. Den oppmuntret til underdanighet og skryt, og det alminnelige arbeidende folks behov og meninger, publikum generelt, ble ignorert. Innen samfunnsvitenskapen ble det oppmuntret til akademisk teoretisering. Kreativ tenkning ble drevet bort fra samfunnsvitenskapen, og overfladiske meningsytringer og vurderinger ble erklært som udiskutable sannheter. Vitenskapelig, teoretisk og annen kommunikasjon, noe som er uunnværlig for utvikling av tanker og kreative prestasjoner, ble svekket. Tilsvarende negative tendenser virket også inn på kultur, kunst og journalistikk, så vel som læreprosessen og legevitenskapen. Også her hersket middelmådigheten, vanetenkningen og høyrøstet uttrykk for egne bragder. Denne påtatte «problemfrie» virkeligheten slo tilbake: Det hadde utviklet seg en kløft mellom ord og handling, og det igjen medførte vanlig passivitet og manglende tro på slagordene som stadig ble proklamert. (…)

På enkelte administrative plan oppsto en manglende respekt for loven. Man oppmuntret til hvitvasking og bestikkelser, servilitet og glorifisering. Med rette kritiserte det arbeidende folk oppførselen til mennesker som nød tillit og stort ansvar, som misbrukte sin makt, undertrykket kritikk, la seg opp store formuer, og i enkelte tilfeller til og med ble medskyldige – om de ikke direkte deltok – i kriminelle handlinger. (…)

Ikke at denne perioden bare bør svartmales. Det store flertallet av Sovjets innbyggere arbeidet ærlig og oppriktig. Vitenskapen, økonomien og kulturen utviklet seg stadig. Desto mer smertelig og vanskelig å innrømme ble de mange negative sider ved samfunnsutviklingen. Jeg tror jeg har sagt nok til at dere kan forstå hvor alvorlig situasjonen var og hvor påtvingende nødvendig det var med dyptgripende forandringer. (…)

Frå Mikhail Gorbatsjov. Perestrojka – Nytenkning for vårt land og verden. Damm, 1988.